Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji usługi, a tym samym wysyłania mi informacji handlowych o wydarzeniach, promocjach lub nowościach, pod podany przeze mnie adres poczty elektronicznej. Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.

Administratorem danych jest Riskonet Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie na ul. Rakowickiej 1 właściciel marki Ania Polak Mindfulness. Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest realizowane na podstawie Twojej zgody. Dane osobowe zbierane w formularzu – nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018.1000 z dnia 2018.05.24); co oznacza, że żadne podmioty, ani osoby trzecie ich nie otrzymają. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawienia lub usunięcia. Mail z prośbą o zmianę lub usunięcie danych, proszę wysłać mailowo na adres: kontakt@aniapolak.pl Wszystkie przekazane przez Ciebie informacje traktowane są jako poufne i maja służyć udzieleniu Ci najlepszej możliwej pomocy. Możesz wnieść skargę do organu nadzoru: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Oświadczam że zapoznałem się i akceptuję treść polityki prywatności dostępnej na stronie: https://aniapolak.pl/polityka-prywatnosci/