Zapraszam Cię na zmieniający życie

Kurs Mindfulness

Kurs życia opartego na uważności MBLC

(MBLC od ang. Mindfulness Based Living Course)

który odbędzie się on-line na żywo

i rozpocznie się w środę 3. stycznia 2024 o 20.00

Jak wygląda kurs?

Podczas kursu realizujemy 8-tygodniowy trening uważności

Rozkładamy go w czasie na 16 spotkań

Kurs prowadzę według programu “Kurs życia opartego na uważności MBLC”

Zajęcia odbywają się co tydzień w środy

Zaczynamy 3 stycznia 2024

Zajęcia trwają 1 godzinę od 20.00 do 21.00

Dostajesz jasne wytyczne, jak praktykować w domu

Otrzymujesz materiały: nagrania praktyk oraz książkę

Praktyka w domu zajmuje 30-45 minut dziennie

Dzień Uważności odbywa się po koniec kursu w niedzielę w godz. 10.00 do 16.00.

Ceremonia zakończenia odbywa się na ostatnich zajęciach

Kurs ma charakter edukacyjny nie terapeutyczny

Ile kosztuje kurs?

Kurs kosztuje 1600 zł

Opłata rezerwacyjna 300 zł

Opłata rezerwacyjna jest płatna w ciągu 7 dni od dnia otrzymania powiadomienia o rejestracji.

Pozostała kwota płatna przelewem przed kursem.

Bezpłatna rezygnacja z kursu możliwa jest do dnia 17 grudnia 2023 włącznie.

Rezygnacja po 17 grudnia 2023 nie uprawnia do otrzymania zwrotu opłaty rezerwacyjnej.

W przypadku odwołania kursu przez organizatora cała kwota podlega zwrotowi. 

O udziale w kursie decyduje kolejność zgłoszeń.

Mówię sobie TAK i zmieniam swoje życie!