Zapraszamy na weekend uważności “Otuleni Ciszą”.

Zaszyjemy się w górskiej chacie, aby zatrzymać się z dala od codziennego zgiełku i pobyć, rozsmakować się, przywrócić równowagę, wzmocnić siły, zadbać o siebie oraz swoje dobre samopoczucie

Czas wypełnią nam praktykowanie uważności w ruchu, bezruchu, w sali i na zewnątrz, wymiana doświadczeń i refleksji, wspólne bycie w tym niezwykłym górskim miejscu, jakim jest Chata Miłośliwka.

Oferta

Cena 990 zł za osobę

Opłata rezerwacyjna 300 zł od osoby

Opłata rezerwacyjna jest płatna w ciągu 3 dni od dnia otrzymania powiadomienia o rejestracji.

Pozostała kwota jest płatna na miejscu w dniu przyjazdu.

W kwocie zawarty jest koszt warsztatów oraz pobyt w agroturystyce.

Pobyt rozliczany jest indywidulanie na miejscu.

Zapisz się przez formularz – przycisk poniżej.

W odpowiedzi otrzymasz potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz dane do wniesienia opłaty rezerwacyjnej.

Warunki uczestnictwa

Warunkiem udziału w wydarzeniu pt. “Otuleni Ciszą” jest wypełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie płatności opłaty rejestracyjnej na konto bankowe wskazane w mailu potwierdzającym przyjęcie zgłoszenia.

Bezpłatna rezygnacja z udziału w wydarzeniu możliwa jest do dnia 20 listopada 2023 włącznie. Rezygnacja po 20 listopada 2023 lub nie stawienie się na wydarzeniu nie uprawnia do otrzymania zwrotu opłaty rezerwacyjnej.

W przypadku odwołania lub zmiany terminu wyjazdu, spowodowanego siłą wyższą bądź niewystarczającą ilością zarejestrowanych uczestników, wniesione opłaty rezerwacyjne zostaną zwrócone.