Kurs życia opartego na uważności dla młodzieży MBLC-YA

Kurs MBLC-YA (skrót z ang. Mindfulness Based Living Course for Young Adults) został opracowany na podstawie programu Certyfikowanego Kursu Mindfulness według Mindfulness Association i jest przeznaczony dla młodzieży od 11 do 18 roku życia.

We współczesnym świecie goniącym za sukcesem, pełnym wrażeń, wyzwań i zagrożeń rozwijanie uważności i życzliwej obecności zaspokaja potrzebę fizycznej i emocjonalnej bliskości, stwarza miejsce na ukojenie i akceptację, na odczuwanie spokoju i szczęścia.

Uważność to wrodzona ludzka umiejętność bycia obecnym, to otwarte i przyjazne nastawienie, z którym podchodzimy do dostrzegania tego, co się dzieje w danej chwili, bez osądzania, z akceptacją i otwartością.

Po co nam uważność?

Uważność zwiększa odporność na stres i poprawia równowagę emocjonalną. Bycie uważnym podnosi Także odporność fizyczną i psychiczną.  Przez rozwijanie uważności rośne zdolność szybszego zapamiętywania, polepsza się skupienie i koncentracja a także większa się wytrwałość w dążeniu do celu. Co równie istotne wzrasta akceptacja samego siebie, co wpływa pozytywnie na relacje ze sobą i z innymi.

Jaki jest program kursu?

Kurs rozpoczyna się od wprowadzenia w koncepcję uważności (Zajęcia 1).

Na zajęciach pt. „Twój niesamowity umysł” (Zajęcia 2) przyglądamy się mózgowi, dowiadujemy się, w jakim kierunku ewaluował i jak to wpływa na funkcjonowanie w codziennym życiu.

Kolejne tematy to „Pozostawanie obecnym” (Zajęcia 3), „Zakotwiczanie” (Zajęcia 4) w chwili obecnej przy wsparciu oddechu, ciała lub dźwięku oraz „Rozpraszanie uwagi” (Zajęcia 5), którą uczą na czym polega rozpraszanie uwagi oraz rozwijają zdolność jej skupienia.

Następne zagadnienia to „Wewnętrzne nastawienie” (Zajęcia 6 i 7), „Akceptacja siebie” (Zajęcia 8), „Wdzięczność” (Zajęcia 9) oraz refleksja nad tym, co znaczy „Uważne życie” (Zajęcia 10), czyli takie, które jest zgodne z naszymi wartościami.

W treść całego kursu wpleciona jest praktyka współczucia, czyli nauka bycia życzliwym dla siebie, gdy przeżywamy trudności oraz nauka postawy życzliwej obecności.

Jak przebiega kurs dla młodzieży?

Kurs uważności dla młodzieży (MBLC-YA) obejmuje 10 zajęć. Zajęcia odbywają się zwykle co tydzień, trwają od 40 do 50 minut. Młodzież rozwija swoje umiejętności poprzez ćwiczenia wykonywane w czasie zajęć oraz w domu w oparciu o materiały i nagrania udostępnione on-line. Uczniowie otrzymują podręcznik z miejscem na notatki. Każdym zajęciom towarzyszy multimedialna prezentacja, która z poczuciem humoru obrazuje i utrwala wprowadzany temat.

W czasie kursu dbamy o wspierająca i akceptującą atmosferę. Ważna jest obecność. Młodzi ludzie mają wybór, w jaki sposób uczestniczyć w praktykach – dla chętnych znajdą się przybory do malowania lub inne materiały i pomoce.

Kursy prowadzone w szkole poprzedza bezpłatne spotkanie wprowadzające dla rodziców i/lub młodzieży lub pokazowe zajęcia dla nastolatków i młodzieży.

Zajęcia 1 mają charakter wprowadzenia. Uczeń ma prawo zrezygnować z kursu po pierwszych zajęciach bez ponoszenia żadnych kosztów.

Kursy odbywają się w Krakowie i okolicy.

Planowane kursy MBLC-YA

Jesienne edycje kursów w Krakowie w przygotowaniu.