Kurs życia opartego na uważności dla młodzieży MBLC-YA

We współczesnym świecie goniącym za sukcesem, pełnym wrażeń, wyzwań i zagrożeń zaopiekowanie potrzeby fizycznej i emocjonalnej bliskości, stworzenie miejsca na ukojenie i akceptację, na odczuwanie spokoju i szczęścia staje się możliwe dzięki rozwijaniu uważności i życzliwości.

Uważność to wrodzona ludzka umiejętność bycia przytomnym i świadomym, to otwarte i przyjazne nastawienie, z którym podchodzimy do dostrzegania tego, co się dzieje w danej chwili, bez osądzania, z akceptacją i otwartością.

Po co nam uważność?

Uważność zwiększa odporność na stres i poprawia równowagę emocjonalną. Bycie uważnym podnosi Także odporność fizyczną i psychiczną.  Przez rozwijanie uważności rośne zdolność szybszego zapamiętywania, polepsza się skupienie i koncentracja a także większa się wytrwałość w dążeniu do celu. Co równie istotne wzrasta akceptacja samego siebie, co wpływa pozytywnie na relacje ze sobą i z innymi.

Jaki jest program kursu?

Kurs rozpoczyna się od wprowadzenia w koncepcję uważności (Zajęcia 1).

Na zajęciach pt. „Twój niesamowity umysł” (Zajęcia 2) przyglądamy się mózgowi, dowiadujemy się, w jakim kierunku ewaluował i jak to wpływa na funkcjonowanie w codziennym życiu.

Kolejne tematy to „Obecność” (Zajęcia 3), zakotwiczanie uwagi (Zajęcia 4) w chwili obecnej przy wsparciu oddechu, ciała lub dźwięku oraz „Rozproszenie” (Zajęcia 5), którą uczą na czym polega rozpraszanie uwagi oraz rozwijają zdolność jej skupienia.

Następne zagadnienia to wewnętrzne nastawienie (Zajęcia 6 “Nurt umysłu” i “Nastawienie” Zajęcia 7), „Akceptacja siebie” (Zajęcia 8), „Wdzięczność” (Zajęcia 9) oraz refleksja nad tym, co znaczy „Uważne życie” (Zajęcia 10), czyli takie, które jest zgodne z naszymi wartościami.

W treść całego kursu wpleciona jest praktyka współczucia, czyli nauka bycia życzliwym dla siebie, gdy przeżywamy trudności oraz nauka postawy życzliwej obecności.

Kurs MBLC-YA (skrót z ang. Mindfulness Based Living Course for Young Adults) został opracowany na podstawie programu Certyfikowanego Kursu Mindfulness według Mindfulness Association i jest przeznaczony dla młodzieży od 11 do 18 roku życia.

Jak przebiega kurs mindfulness dla młodzieży?

Kurs uważności dla młodzieży (MBLC-YA) obejmuje 10 zajęć. Zajęcia odbywają się zwykle co tydzień, trwają od 40 do 50 minut. Młodzież rozwija swoje umiejętności poprzez ćwiczenia wykonywane w czasie zajęć oraz w domu w oparciu o materiały i nagrania udostępnione on-line. Uczniowie otrzymują podręcznik z miejscem na notatki. Każdym zajęciom towarzyszy multimedialna prezentacja, która z poczuciem humoru obrazuje i utrwala wprowadzany temat.

W czasie kursu dbamy o wspierająca i akceptującą atmosferę. Ważna jest obecność. Młodzi ludzie mają wybór, w jaki sposób uczestniczyć w praktykach – dla chętnych znajdą się przybory do malowania lub inne materiały i pomoce.

Kursy prowadzone w szkole poprzedza bezpłatne spotkanie wprowadzające dla rodziców i/lub młodzieży lub pokazowe zajęcia dla nastolatków i młodzieży.

Organizacja kursu MBLC-YA

Współpracuję ze szkołami i organizacjami, które wspierają młodych ludzi. Kursy odbywają się w formie zajęć pozalekcyjnych. Mogą też zostać wprowadzone do planu lekcji.

Kursy prowadzę w Krakowie i województwie małopolskim.